Clubreglement

Clubreglement

Beste ouders, gymnasten en leden,

Voor een vlotte organisatie binnen onze club, vragen we vriendelijk onderstaande afspraken na te lezen en tevens na te leven. Alvast bedankt voor jullie inzet en verantwoordelijkheid.

1. Inschrijvingen en betaling lidgeld

Ieder nieuw lid heeft recht op één gratis proefles. Nadien is een lidmaatschap vereist om verdere deelname veilig te stellen. Inschrijven gebeurt via de website. Pas na betaling is je inschrijving definitief. Het lidgeld omvat administratiekosten, aansluiting bij de Gymnastiek Federatie, verzekering voor lichamelijke ongevallen, het lessenpakket en een wedstrijdlicentie (enkel van toepassing voor wedstrijdgymnasten).

De tarieven werden door het bestuur vastgelegd en staan per groep vermeld op de website.

De betaling dient te gebeuren voor 1 oktober. Nadien kan de lesgever je de toegang tot de les ontzeggen tot wanneer de betaling in orde is. Dit om de veiligheid en verzekering te garanderen. . Een niet verzekerd sportongeval kan je anders een pak geld kosten!

Gelieve de train(st)er in te lichten over eventuele gezondheidsproblemen bij uw zoon of dochter (epilepsie, astma, diabetes, ...).

2. Lidkaart

Na betaling van het lidgeld, ontvangt iedere gymnast een digitale lidkaart van de Gymnastiek Federatie. Deze kan gedownload worden op je persoonlijke Gymfed profiel. Opgelet! Hiervoor dien je eenmalig in te loggen met dezelfde gegevens van het online inschrijven. Op vertoon van deze lidkaart kan je aan verminderde toegangsprijzen deelnemen aan Gymfed activiteiten. https://www.gymfed.be/login

3. Administratie

Het TKO secretariaat dient van elke adreswijziging of wijziging van telefoonnummer en emailadres po de hoogte worden gebracht. Dit via mail naar info@tkoostakker.be

Voor de tussenkomst van de mutualiteit, krijgt het lid na betaling van het inschrijvingsgeld, een attest via mail toegestuurd. Dit attest kan u binnenbrengen bij het desbetreffende ziekenfonds. Het attest kan tevens gedownload worden op je persoonlijk Gymfed profiel.

4. Ongevallen

Als lid ben je verzekerd bij ongevallen. Het aangifteformulier van het sportongeval kan gedownload worden via onderstaande link: https://www.gymfed.be/over-gymfed/een-ongeval-wat-nu

Het ingevulde medisch attest en de aangifte sportongeval dient afgegeven te worden aan de lesgever. Het TKO secretariaat volgt dit verder voor je op.

5. Aanwezigheid en stiptheid

De lessen starten op tijd. De gymnasten dienen 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn, dit voor het klaarzetten van de toestellen. Na het omkleden begeven de gymnasten zich onmiddellijk in de zaal en blijven ze niet nodeloos in de kleedkamer rondhangen.

De lessen stoppen eveneens op tijd. Na de les zorgen wij niet voor opvang. De gymnasten worden op het einde van de les op tijd afgehaald. De gymnasten verlaten de zaal niet, vooraleer zij daartoe de toestemming van de lesgever hebben gekregen.

Gymnasten uit de wedstrijdgroepen worden op elke training verwacht aanwezig te zijn. Indien dit uitzonderlijk niet het geval is, dient de lesgever op voorhand verwittigd te worden.

Door omstandigheden (staking, SVS activiteiten e.d.) kan het gebeuren dat de sporthal niet vrij is en één turnles of meerdere turnlessen moeten afgelast worden. Het TKO bestuur of lesgever brengt de ouders en de leden hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte.

6. Gedrag

Een gymnast wordt geacht te luisteren naar de lesgever en de afspraken na te leven. We wensen er voor te zorgen dat alle gymnasten plezier beleven aan hun hobby: we zullen niet toelaten dat gymnasten een

vernederende of minachtende houding aannemen ten aanzien van lesgevers of medegymnasten. Indien een gymnast het normale lesverloop verstoort zal hij of zij van de lessen uitgesloten worden.

Ouders dienen de coaching over te laten aan de lesgevers en rekenen op hun medewerking voor een motiverend en ondersteunend klimaat.

7. Kledij

Omkleden gebeurt steeds in de kleedkamers. Gymnasten dragen sportieve, aansluitende kledij (voorbeeld: turnpak, shortje, T-shirt, topje, …). Er wordt geturnd op blote voeten of turnpantoffels. Opgelet! De freerunners zijn verplicht sportschoenen te dragen met witte zool. Achtergelaten kledij kan je steeds opvragen bij de zaalwachter.

· Het haar is netjes samengebonden. Armbanden, ringen, juwelen ed. worden niet gedragen tijdens de les. Het gebruik van GSM, Ipad en Iphone is niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden.

Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal. De club T-shirt is te verkrijgen aan €10 via winkeltje@tkoostakker.be

8. Gebruik sporthal

De sporthal en de kleedkamers worden proper gehouden: lege flesjes worden in een vuilnisbak gedeponeerd! Eten en drank zijn niet toegelaten in de sporthal, uitgezonderd een flesje water. Ook het gebruik van kauwgom is niet toegelaten tijdens de les.

De verdeling van de kleedkamers hangt uit in de inkomhal van de sporthal. Er kan gebruik gemaakt worden van de douches na de training in de kleedkamers.

Wanneer leden moedwillig schade toebrengen vallen de herstellingskosten of de schadeloosstelling volledig ten laste van het lid of van de ouders van het lid.

9. Evenementen

Onze club organiseert tal van evenementen. Alle praktische info hierover wordt tijdig gecommuniceerd via mail en sociale media. Alle leden zijn steeds van harte welkom. We zijn steeds op zoek naar helpende handen, interesse? Contacteer ons via info@tkoostakker.be

10. Wedstrijden

Gymnasten uit de wedstrijdgroepen worden geacht deel te nemen aan de wedstrijden. Data en dagindeling worden tijdig gecommuniceerd door de trainer en zijn tevens te vinden op www.gymfed.be

Een wedstrijdgymnast is verplicht het wedstrijdturnpak en training aan te kopen.

Wanneer een gymnast ingeschreven is voor een wedstrijd en niet aanwezig kan zijn dient er een doktersattest afgegeven te worden aan de lesgever binnen de 5 werkdagen. Zoniet, wordt de boete van €50, aangerekend door Gymnastiek Federatie, doorgerekend naar de ouders.

11. Contact

Bij vragen of problemen, aarzel niet ons te contacteren. We helpen jullie graag verder. info@tkoostakker.be

Indien er problemen en/of vragen zijn dan kunnen die altijd met de lesgevers besproken worden na de les.

 

Contact

Wolfputstraat 92 Oostakker
info@tkoostakker.be
Sitemap

Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x